אסתטיקה

הבהרת שיניים בלייזר

מאז הכנסתו של הלייזר לצרכים רפואיים בשנות השישים, מדענים החלו לחקור את השפעותיו על רקמות השיניים ולנסות להופכו לכלי  מאז, יש ללייזרים מקום ייחודי בטיפולים שונים ברפואת השיניים  במיוחד בתחומי הכירורגיה והמיקרו-כירורגיה של הפנים והלסתות. השימוש בלייזרים לצרכי טיפולי שיניים רגילים קרי,הכנות חללים לצורכי שחזורים שונים,ולהלבנות שיניים עדיין בראשית דרכו.
הלייזרים שאושרו על ידי ארגון התרופות והמזון האמריקאי לצורכי הבהרת שיניים הם ה-Argon laser  וה- Carbon dioxide ( (CO2   או שניהם יחד.
הארגון אישר רק מכשירים שמשפעלים חומרי הלבנה על ידי יצירת חום. הרופא ממגן את הרקמות שמסביב לשיניים על ידי סכר גומי .חומרי ההבהרה מושמים על פני זגוגית השן ומקרינים את האזור עם המכשיר (Argon  ) .החימום הוא לפרקי זמן קצרים (עד 30 שניות) ,חומרי ההלבנה נשארים על השיניים עוד מספר דקות ומוסרים. טיפול כזה עלול לארוך שעה עד 3 שעות והפעולה הזאת צריכה לחזור על עצמה ,על פי המלצת היצרן,4-6 פעמים כדי לקבל את ההבהרה הרצויה. לעיתים משלבים לייזר נוסף כדי לאפשר חדירת חומרי ההלבנה לשכבות עמוקות יותר של הזגוגית (CO2 ).

 האם זה בטוח להבהרת שיניים ?

המיגבלות העקריות של הלייזרים האלה לצורכי הלבנת השיניים הוא בכך שלא בוצעו עד היום מבחנים קליניים כלשהם שהוכיחו את מידת בטיחותם והשפעתם על צבע השיניים. כמו-כן אין יודעים מה יהיו ההשפעות לטווח הארוך מקרינת לייזר על הרקמות הפנימיות של השיניים (כלי דם ועצבים) .
עד היום דווחו מספר מקרים של רגישות ואף כאב מהשיניים לאחר תהליך ההלבנה אך לא ידוע האם קיימות תופעות לוואי ארוכות טווח.
האנרגיה המשתחררת מהקרנה של הלייזר מתורגמת לאנרגית חום וגורמת לעליה חדה בטמפרטורה של הרקמות הפנימיות של השיניים. עליה כזאת יכולה להביא להרס התאים ואף להתהוות תהליך דלקתי בשיניים שהוקרנו על ידי הלייזר.
בנוסף לכך,לא פורסמו עד עתה,מחקרים שהשוו את מידת ההצלחה של שיטת ההבהרה בלייזר ביחס לשיטות ההלבנה עם חומרים כימיים.

מהסיכום של איגוד רופאי השיניים האמריקאי ,עולה כי בשל החשש וחוסר הידיעה מתופעות הלוואי ארוכות הטווח של הלייזרים , מומלץ להימנע בשלב זה משימוש במכשירים אילו לצורכי הבהרה חיצונית vital bleaching

עוד בנושא: מסקנות הוועדה לשימוש בלייזר – ינואר 2002