השתלות-שיניים

רנטגן והשתלות שיניים


הרופא המשקם והמנתח יזדקקו לתצלומי רנטגן מסוגים שונים על מנת לסייע בקביעה לצורך ההשתלה. יש היום נטית יתר לצילומים מורכבים (טומוגרפיה או C.T) בקרב ציבור הרופאים.בכל מקרה יש לברר אם קיימת הצדקה לצילום הרנטגן המסוים והאם לא ניתן רק בצילומים "פשוטים" יותר (למשל,צילום פנורמי בלבד) לצורך אבחנה להשתלות שיניים. במקרים מורכבים כמו, טיפול באזורים אחוריים בלסת התחתונה,בסינוס או במקרי ספיגה נרחבת של הלסתות רצוי וצריך להעזר בתצלומים מדויקים יותר ,כדוגמאת C.T. ,למרות העלות והמורכבות שלהם.