תכניות-הכנסים-של-האיגוד
אודות האיגוד
 • הכנס השנתי - אפריל 2010
  הכנס השנתי ה-19 של האיגוד 2009
  יום עיון - האיגוד לשיקום - דצמבר 2010
  יום עיון - מטבעים דגיטלים - ספטמבר 2014
  הכנס החצי שנתי דצמבר 2012
  הכנס החצי שנתי ינואר 2009
  הכנס השנתי מרץ 2012
  הכנס שנתי משותף פריו אורתו פברואר 2011
  תוכנית הכנס החצי שנתי ינואר 2013-2014
  תוכנית הכנס החצי שנתי - דצמבר 2014
  תכנית הכנס וחוברת תקצירים הכנס החצי שנתי 6.01.2010